Sklep taneczny
Buty dziecięce Buty damskie Buty męskie Baletki Akcesoria Stroje WYPRZEDAŻ !!! Ostatnie pary!

Informacje
O nas Jak kupować Referencje Poradnik RODOSTART » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego


Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 22.02.2016r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy, działający pod adresem www.GaleriaTanca.pl, prowadzony jest przez Galerię Tańca Focus, startupu w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości z siedzibą w 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, NIP 524-249-51-43, REGON 15690013 zarejestrowanych w KRS pod nr 199402, która w niniejszym regulaminie jest określana również jako „Sklep”. 

Dane kontaktowe:

sklep stacjonarny oraz adres do korespondencji:

Galeria Tańca Focus
ul. Krakowska 5
31-062 Kraków
 
tel: 669 684 044
e-mail: galeriatancafocus@gmail.com
 

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

 

Regulamin określa w szczególności:

a. Rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep oraz informację o zakazie dostarczania przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

b. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług.

c. Tryb postępowania reklamacyjnego.

II. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

II.1. Sklep internetowy GaleriaTanca.pl działający pod adresem www.GaleriaTanca.pl służy do dokonywania zakupów za pośrednictwem sieci Internet.

II.2. Zakupy w Sklepie internetowym GaleriaTanca.pl mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające aktywne konto poczty elektronicznej, które w niniejszym regulaminie są określane jako „Klient”. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.GaleriaTanca.pl, wybór formy płatności i odbioru lub wysyłki zamówienia oraz zaakceptowanie płatności za zamówienie. 

II.3. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu.

II.4. Klient może wprowadzić korekty do zamówienia wyłącznie do momentu otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep.

II.5. Wysyłając zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.
 
II.6. Sklep internetowy GaleriaTanca.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.  

II.7. Zamówienia w sklepie internetowym GaleriaTanca.pl są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta sklepu internetowego GaleriaTanca.pl obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

II.8. Ceny podawane w sklepie internetowym GaleriaTanca.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. GaleriaTanca.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen, z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo od odstąpienia od umowy.
 
II.9. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji wskazanej w pkt. II.3. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze zgodnie z pkt. VI.6.

II.10. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

II.11. Firma Galeria Tańca Focus prowadząca sklep internetowy GaleriaTanca.pl:

a. wystawia dokument sprzedaży w postaci papierowego wydruku faktury VAT. Dokument ten jest dołączany do wysyłanego towaru.
b. wysyła fakturę VAT drogą elektroniczną. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. (Dz. U. Nr. 97, Poz 971 z dnia 01.05.2004 r. Rozdz. 4 Par. 12), dostosowującym polskie przepisy do regulacji Vi Dyrektywy Unii Europejskiej, nie ma wymogu podpisywania elektronicznych faktur VAT zarówno przez sprzedawcę jak i nabywcę.
c. wystawia paragon fiskalny, który jest dołączany do wysyłanego towaru.

II.12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w pkt. II.3. powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

II.13. Istnieje bezwzględny zakaz dostarczania przez Galerię Tańca Focus treści o charakterze bezprawnym.

II.14. Sprzedawca informuje, iż zdjęcia prezentujące oferowany Towar mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd w tym w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciach, bowiem mogą zależeć od ustawień monitora, nasycenia kolorów itp. W przypadku gdyby zakupiony Towar nie spełniał wymagań Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

III. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

III.1. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
a. odbiór osobisty w siedzibie firmy Galeria Tańca Focus (po wcześniejszym potwierdzeniu dostępności wszystkich zamówionych produktów);
b. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej (opcja chwilowo niedostępna);
c. dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.;
d. dostawa za pośrednictwem Paczkomatów InPost (opcja chwilowo niedostępna).

III.2. Galeria Tańca Focus będzie dążyła do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 48 godzin roboczych od momentu złożenia przez Klienta zamówienia przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia dostępnego na stronie www.GaleriaTanca.pl, z zastrzeżeniem pkt. II.6, jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień, konieczności kompletacji zamówienia składającego się z kilku produktów lub w razie wystąpienia szczególnych przypadków. W takich sytuacjach Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

III.3. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

a. sprawdzeniu przez Galerię Tańca Focus kompletności wysłanych danych,
b. wysłaniu do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia drogą elektroniczna, po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.

III.4. Ostateczna realizacja zamówienia oznacza, że towar zostaje wysłany do Zamawiającego. Gdy płatność następuje przelewem na rachunek Galerii Tańca Focus towar zostaje wysłany do Zamawiającego gdy wpłyną odpowiednie środki na rachunek Galerii Tańca Focus. W momencie przekazania przesyłki do spedycji, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz o danych na temat numeru przesyłki, przewidywanego czasu dostawy.

III.5. W momencie odbioru przesyłki Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Galerię Tańca Focus telefonicznie na nr 669 684 044 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres galeriatancafocus@gmail.com.

III.6. W przypadku wyboru przez Zamawiającego odbioru osobistego, płatność za zamówione towary może zostać dokonana w formie przedpłaty na konto Galerii Tańca Focus lub gotówką w siedzibie firmy Galeria Tańca Focus (w godzinach otwarcia sklepu stacjonarnego).

III.7. Niezbędnym warunkiem odbioru osobistego zamówionego towaru w siedzibie firmy Galeria Tańca Focus, jest podanie numeru zamówienia oraz danych Zamawiającego.

III.8. Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w tabeli kosztów, zamieszczonej w dalszej treści niniejszego regulaminu. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów. W takiej sytuacji Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

III.9. Kurierzy mają obowiązek wnoszenia przesyłek o wadze nieprzekraczającej 31,5 kg. Zgodnie z prawem przewozowym kurierzy nie mają obowiązku wniesienia cięższych paczek.


III.10. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny www.GaleriaTanca.pl, pomiędzy Klientem a Sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa.

IV. REKLAMACJE I GWARANCJE

IV.1. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
 
IV.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych podczas dostawy Klient powinien odesłać produkt na adres Galerii Tańca Focus, ul. Krakowska 5, 31-062 Kraków, informując o tym fakcie Sklep.  

IV.3. Do reklamowanego towaru Klient powinien dołączyć dowód zakupu wraz z opisem reklamacji.
 
IV.4. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu cywilnego.
 
IV.5. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.
 
IV.6. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji na podstawie przesłanego potwierdzenia poniesionych kosztów.

5. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

V.1. Galeria Tańca Focusl przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa.

V.2. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

V.3. Dla korzystania z usług sklepu konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:
a. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu email),
b. posiadanie dostępu do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych z zainstalowanym system operacyjnym umożliwiającym działanie tego urządzenia, zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej, lub Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszą, lub Opera, Safari, Gogle Chrome w wersjach najnowszych,
c. posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet,
d. posiadanie w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej włączonej akceptacji plików Cookie („ciasteczek”),
e. posiadane w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej włączonej obsługi skryptów Java Script (domyślnie włączona w przeglądarce internetowej),
f. posiadanie prawidłowo zainstalowanego oprogramowania komputerowego Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej.

V.4. l informuje, iż możliwe jest także posiadanie zainstalowanych innych systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych w urządzeniu o którym mowa w pkt V.3, jednakże w takiej sytuacji zastrzega, iż ze względów technologicznych mogą wystąpić pewne utrudnienia.

V.5. Zamawiający, zgodnie z art. 8 pkt 3 ppkt 1 b ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, są zobowiązani do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

VI. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

VI.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki z zastrzeżeniem pkt. VI.2. niniejszej umowy. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które może zostać złożone przy użyciu wzoru przedstawionego poniżej wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres:

Galeria Tańća Focus
ul. Krakowska 5
31-062 Kraków

oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.

VI.2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 
 

VI.3. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar lub należycie zapakowany w terminie do 14 dni na adres:

Galeria Tańca Focus
ul. Krakowska 5
31-062 Kraków.

Klient może także oddać towar osobiście w siedzibie sklepu, w godzinach otwarcia, pod adresem:

Galeria Tańca Focus
ul. Krakowska 5
31-062 Kraków.

VI.4. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego.

VI.5. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VI.6. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.

VII. OCHRONA DANYCH

VII.1. Założenie konta na stronie www.GaleriaTanca.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez GaleriaTanca.pl (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

VII.2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

VII.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego – www.GaleriaTanca.pl.
 

VII.4. Każdy Klient, który założył konto na stronie www.GaleriaTanca.pl ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji poprzez zalogowanie się na swoje konto lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora sklep@galeriatanca.pl.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

VIII.1. Firma Galeria Tańca Focusl zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych,
b. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego GaleriaTanca.pl, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych,
c. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego GaleriaTanca.pl,
d. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych w ramach tych akcji i wyprzedaży.
VIII.2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 

 

 

Buty taneczne

Trzeba pamiętać, że wygoda i stabilność na parkiecie to dwie najważniejsze dla tancerek sprawy, szczególnie jest to ważne w tańcach o bardzo szybkim tempie, typu jive lub salsa. Buty nie mogą być ani za małe ani za duże. W obuwiu damskim latino, przy obciążonej stopie,  palce powinny sie kończyć równo z końcówką podeszwy. W obuwiu damskim standardowym  oraz męskim palce przy obciążonej stopie nie powinny dotykać wewnętrznych zakończeń czubków buta. W przeciwnym razie, podczas tańca będą powodowały ucisk palców.

Buty do tańca

Buty taneczne – to rodzaj obuwia używany przez tancerzy. Wykonane jest  ze skóry naturalnej, ekologicznej lub z satyny, podeszwy natomiast ze skóry, tzw. łosiówki lub weluru. Zarówno damskie jak i męskie posiada obcasy. Obuwie tego typu dzieli się ze względu na rodzaj tańców- standardowych (standard) lub latynoamerykańskich (latino, łacina, latin).

Ochrona i pięlegnacja obuwia

Buty do tańca damskie od początku potrzebują dodatkowej ochrony w postaci nakładek na obcasy. Chronią one fleki przed nadmiernym ścieraniem się oraz wpływają na lepszą stabilność buta na parkiecie. Nakładki muszą być dostosowane do rodzaju obcasa tak, żeby nie były zbyt luźne i nie ześlizgiwały się. Najpopularniejsze nakładki są przeźroczyste, ale w naszej ofercie znajdą Państwo również nakładki kolorowe oraz o nietypowych kształtach.

Sklep stacjonarny

Serdecznie zapraszamy do sklepu stacjonarnego w Krakowie:

ul. Krakowska 5 (w podwórku)

31-062 Kraków

pn - pt: 12:00 - 17:00

sb: 10:00 - 13:00

Projekt Magoora.pl